Languages

02 Litoměřice - pohled od severu

description

Obraz zachycuje pohled na město Litoměřice. Pozadí výjevu dominuje památný Říp s obvykle zobrazovanou - oproti skutečnosti zvětšenou - rotundou sv. Jiří, neodmyslitelnou součástí symboliky této hory. Území se v 19. století nacházelo na jazykové a národnostní hranici. České Podřipsko tehdy přímo sousedilo s většinově neměckými oblastmi Čech, na jejichž území leželo také zobrazené město.

institution
Národní muzeum - Virtuální muzeum
subcollection
Krajina ve službách národa
type
Umělecké sbírky
subject author
František Both
dating
19. století, 2. čtvrtina 19. století
origin
Česká republika
dimension
Papír - Výška: 28,1 cm, Šířka: 42,2 cm, nový rámeček (z r. 2000) - Výška: 46,5 cm, Šířka: 57,5 cm.
material
Papír
technique
Akvarel
copyright
Historické muzeum
inventory number
H2-129977
Related virtual exhibitions
Krajina ve službách národa

next subjects