Languages

09 Modlitba na Řipu

description

Památné hory Čech se v minulosti stávaly objektem uměleckého zájmu nejen ze strany básníků a malířů, ale též hudebních skladatelů. V tomto případě posloužil Říp jako inspirace pro sbor (tenor) Bohumila Vendlera (1865-1948) zkomponovaný na text Jaroslava Vrchlického, jemuž zmíněná národní hora posloužila za zdroj inspirace v nejedné básni.

institution
Národní muzeum - Virtuální muzeum
subcollection
Krajina ve službách národa
type
Hudebniny
subject author
Bohumil Vendler
language
český
origin
Česká republika
material
Papír
technique
Tisk
copyright
České muzeum hudby
inventory number
XVIII C 197
Related virtual exhibitions
Krajina ve službách národa

similar subjects