Languages

Adorace Páně hlubocká

description

Temperová malba na smrkové desce z období kolem roku 1380 s motivem adorace Páně. Rozměrný obraz je od 19. století doložen jako součást vybavení zámku Hluboká nad Vltavou, kde se ve 30. letech 20. století nalézal v ložnici kněžny Eleonory Schwarzenbergové. Původní umístění deskového obrazu bývá hypoteticky kladeno do klášterního kostela sv. Jiljí v Třeboni, kde mohl být díky své kvalitě součástí středověkého oltáře. Až do restaurování v letech 1928–1930, kdy byla nalezena značka a letopočet 1516 na jesličkách s Ježíškem, byl výraz obrazu znejasněn mladšími přemalbami, což neumožňovalo jeho objektivní hodnocení, ale i přesto v něm Richard Ernst již roku 1912 rozpoznal dílo Mistra Třeboňského oltáře. Bohužel při dalším restaurování v letech 1968–1969 zanikla tato značka a letopočet dokládající jeho relativně časnou úpravu nebo restaurování. Pozdější průzkumy potvrdily, že se malířská technika se neliší od prací Mistra Třeboňského oltáře a je tedy jeho dílem. To ukazuje kvalita malby, která umožňuje srovnání hlubocké desky s obrazem Krista na Olivetské hoře od Třeboňského mistra, ve kterém nalézáme například shodný způsob zpracování krajinné scenérie a různých druhů ptactva (stehlíci, strakapoudové, pěnkavy, hýlové atd.). Podrobné informace v připojeném PDF.

institution
Státní zámek Hluboká nad Vltavou
subcollection
Mobiliární fond Hluboká nad Vltavou
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Mistr Třeboňského oltáře
dating
14. století, kolem roku 1380
origin
Evropa, Čechy
dimension
výška 129 cm (obraz), šířka 97,6 cm (obraz), výška 142 cm (rám), šířka 115 cm (rám)
material
Dřevo, smrkové
technique
Tempera
original owner
Třeboň, hypoteticky z klášterního kostela sv. Jiljí
literature
Ad unicum: umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu. I/1, Od gotiky k manýrismu, Šárka Radostová (ed.), Hana Baštýřová, Tomáš Gaudek (co-eds.). Praha 2017
inventory number
HL27815

next subjects