Languages

Sestup Krista do předpeklí

description

Malba na kameni (snad jaspisu) pochází z první čtvrtiny 17. století. Obraz pocházející ze schwarzenberských sbírek byl dle inventáře umístěn v ložnici. Drobný formát a drahocenný materiál odpovídají spíše než veřejnému, privátnímu charakteru užití. Malba zachycuje Sestup Krista do předpeklí, což je nepříliš častý a biblickým textem explicitně nepodložený námět díla. Jde o námět běžnější spíše ve východokřesťanské ikonografii, která takto zpodobňuje Kristovo zmrtvýchvstání (ανάστασις – anástasis), avšak má své pevné místo i v katolické věrouce. Hlubockou malbu publikovala Hana Seifertová, která ji autorsky zařadila k okruhu mnichovského rodáka a v Itálii poučeného malíře Hanse Rottenhammera (1564–1625). Autor hlubocké malby podřídil, jak technika malby na kameni vyžaduje, kompozici vzhledu vybraného kamene. Například v levé části obrazu se tak ve struktuře kamene projevuje kolmo spadající sírově žlutý pruh, který přechází do jemnozrnné šedo-žluto-červenavé spodní části. Pravá část kamene je tmavá, s výrazným oranžovým středem (nejspíš částečně domalovaným). Podrobné informace v připojeném PDF.

institution
Státní zámek Hluboká nad Vltavou
subcollection
Mobiliární fond Hluboká nad Vltavou
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Hans Rottenhammer – následovník
dating
17. století, první čtvrtina
origin
Evropa, Bavorsko (?)
dimension
výška 34,5 cm (s rámem), výška 24 cm, šířka 42,5 cm (s rámem), šířka 32 cm
material
Cín, jaspis (?)
technique
Malba
original owner
Hluboká, schwarzenberská sbírka na zámku
literature
Ad unicum: umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu. I/1, Od gotiky k manýrismu, Šárka Radostová (ed.), Hana Baštýřová, Tomáš Gaudek (co-eds.). Praha 2017
inventory number
HL27826

similar subjects