Languages

Epitaf vikáře Simona […]rösche (Panna Marie s Ježíškem mezi sv. Kateřinou a sv. Bartolomějem)

description

Deskový obraz datovaný rokem 1486, provedený temperovou malbou na křídovém podkladu na dřevě potaženém plátnem, doplněn zlacením. Dubový rám se slepým kružbovím v horní části pochází až z 19. století. Deskový obraz s ústřední Assumptou a protější epitaf s námětem Ukřižování (také publikováno na e-sbírkách) se původně nalézaly v kapli zámku v Protivíně. Zde byly někdy kolem poloviny v 19. století zvětšeny a nově zarámovány, aby byly spolu se středním manýristickým obrazem Klanění Tří králů sestaveny do podoby triptychu zvaného v literatuře jako Protivínská archa. Po pozemkové reformě byl tento oltář rozebrán, deskové obrazy roku 1923 přeneseny na Hlubokou a umístěny v zámecké kapli. Někdy se uvádí, že pochází z hradu v Českém Krumlově, v jehož inventáři z roku 1752 je zmíněn obraz Assumpty. Dosavadní badatelské poznatky míní, že na rozdíl od protějšího výjevu s Ukřižováním je Assumpta výtvorem malíře znalého norimberského malířství vrstvy 70. a 80. let 15. století (Mistr Landauerova oltáře, dílna Michaela Wolgemuta). Podrobné informace v připojeném PDF.

institution
Státní zámek Hluboká nad Vltavou
subcollection
Mobiliární fond Hluboká nad Vltavou
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Michael Wolgemut – okruh
dating
15. století, 1486
origin
Evropa, Franky, Norimberk
dimension
výška 123 cm, šířka 88 cm
material
Dřevo, dřevo dubové (rám), plátkové zlato, plátno
technique
Tempera, zlacení, dřevořezba
original owner
Český Krumlov, podle tradice pochází z hradu
literature
Ad unicum: umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu. I/1, Od gotiky k manýrismu, Šárka Radostová (ed.), Hana Baštýřová, Tomáš Gaudek (co-eds.). Praha 2017
inventory number
HL36120

next subjects