Languages

Sv. Jiří z Borku

description

Pozdně středověká sochařská práce byla postavena před zdí vedle brány někdejšího schwarzenberského panského dvora Borku (osada Švihov u Drslavic) až do roku 1905, kdy došlo ke zrušení statku. Krátce nato byl reliéf přenesen na nynější místo blízko vstupu do zámecké kaple na Hluboké. Vlevo od vchodu do zámecké kaple je na koutové žulové konzole ke zdi druhotně přisazena obdélná deska z šedého dioritu, z které vystupuje reliéf zobrazující sv. Jiří bojujícího s drakem. Pravá ruka se zřetelným gestem uchopení je v pozici, která dokládá existenci a polohu diagonálně vedeného, dnes ztraceného kopí (z kovu, ze dřeva?), původně zapíchnuté do tlamy draka. Tuto značně schematickou reliéfní práci sledující kodifikované zobrazení svatého rytíře, lze z charakteru výtvarného provedení i naznačeného brnění datovat zřejmě již kolem roku 1500. Vzhledem ke zkráceným proporcím, topornému postoji bez náznaku kontrapostu a nepochybně rustikálnímu provedení, včetně využití lokálně dostupného materiálu můžeme předpokládat vznik díla v některé kamenické dílně na území Čech, kde byl reliéf proveden podle grafické či kresebné předlohy. Podrobné informace v připojeném PDF.

institution
Státní zámek Hluboká nad Vltavou
subcollection
Mobiliární fond Hluboká nad Vltavou
type
Sochařství
subject author
anonym
dating
16. století, kolem roku 1500
origin
Evropa, Čechy
dimension
výška 77 cm, šířka 29 cm, hloubka 8 cm
material
Žula, šedý diorit
technique
Kamenosochařství
original owner
Švihov nedaleko Drslavic na Prachaticku, schwarzenberský panský dvůr Borek
literature
Ad unicum: umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu. I/1, Od gotiky k manýrismu, Šárka Radostová (ed.), Hana Baštýřová, Tomáš Gaudek (co-eds.). Praha 2017
inventory number
HL43103

similar subjects