Languages

Císař Rudolf II.

description

Olejomalba na plátně vzniklá kolem roku 1600 je portrétem císaře Rudolfa II. Pochází ze zámecké sbírky v Jindřichově Hradci a byl začleněn do mobiliárního fondu státního zámku v Třeboni. Portrét zobrazuje Rudolfovu polopostavu v pravém poloprofilu. Panovník je oděn podle španělské módy, kterou si oblíbil za svého pobytu na hispánském dvoře Filipa II. Pod jemným krajkovým okružím se na tmavém šatu vyjímá Řád zlatého rouna, přivěšený na široký řetěz s drahokamy, tzv. katenu. Mezi desítkami prototypických portrétů tohoto panovníka vzniklých ve srovnatelném období, lze vyzvednout dvě analogie. První je olejomalba na mědi, vytvořená pravděpodobně roku 1594 Josefem Heintzem starším, malířem na dvoře Rudolfa II. původem ze Švýcarska. Druhou je Rudolfův portrét od Hanse von Aachena. Mistrovské dílo, které v mnoha ohledech představuje svým přesvědčivým zachycením psychického rozpoložení vyvrcholení malířských snah o zachycení Rudolfovy fyziognomie. Třeboňský obraz lze celkem přesvědčivě odvozovat především z díla Heintzova a jeho variant, a tedy je možno uvažovat o jeho pravděpodobné dataci do doby kolem roku 1600. Portrét je významným dokladem provázanosti výkvětu české šlechty s habsburským panovnickým domem a z uměnovědného hlediska napomáhá v úvahách o stanovení chronologických a filiačních řad v tvorbě předních rudolfínských mistrů. Podrobné informace v připojeném PDF.

institution
Státní zámek Třeboň
subcollection
Mobiliární fond Třeboň
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Josef Heintz st. – dílna či následovník
dating
16. století, kolem roku 1600
origin
Evropa, Čechy
dimension
výška 66 cm, šířka 54 cm
material
Plátno, dřevo
technique
Olejomalba
original owner
Jindřichův Hradec, zámecké sbírky
literature
Ad unicum: umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu. I/1, Od gotiky k manýrismu, Šárka Radostová (ed.), Hana Baštýřová, Tomáš Gaudek (co-eds.). Praha 2017
inventory number
TR00701
Related virtual exhibitions
Virtuální kabinet kuriozit

similar subjects