Languages

Dělení Růží - Praotec Vítkovců rozděluje erby a rodové dědictví

description

Skupina tří olejomaleb na plátně nazvaná: „Dělení Růží – Praotec Vítkovců rozděluje erby a rodové dědictví“ je významná jako ojedinělý dokument šlechtické reprezentace a fixace rodové paměti. Obrazy se dochovaly v Telči, avšak kdy a pro koho byly pořízeny, zůstává zatím předmětem hypotéz. Tematicky obrazy kotví v legendě o původu a rozrodu Vítkovců, jejímž iniciátorem byl Oldřich II. z Rožmberka. Legenda sestává ze dvou navzájem propojených částí. V prvé části se vypráví o příchodu praotce Vítka do Čech, fantasií erbovní legendy označeného za člena rodu italských Orsiniů (Rožmberkové legendarizací údajně italského původu rodu posilovali své postavení mezi českým panstvem a snažili se tak přihlásit k nejpřednější evropské elitě). V druhé části legendy rozděluje praotec Vítek rodové dědictví svým pěti synům a zároveň je vybavuje erby různých tinktur s ústřední pětilistou růží. Právě k tomuto motivu se váží jednotlivé obrazy souboru. Obraz inventární číslo T- 1101 zobrazuje ústřední scénu, kdy Vítek z Prčice rozděluje dědictví svým synům. Levou část zalidňuje pětice rozmístěných vojů se štíty a praporci s příslušnou kombinací erbovních znaků. Zcela vlevo stojí čelně zobrazený Vítek z Prčice, starý muž s dlouhým stříbřitým plnovousem provázený manželkou po levici. Bokem za pravým ramenem stojí nejmladší legitimní syn, předek Rožmberků s červenou růží ve stříbrném poli na štítě, jemuž byl přiřčen hrad Rožmberk a Český Krumlov. Právě rožmberský předek stojí Vítkovi nejblíže a jako jediný ze všech bratrů je zobrazen spolu s chotí, jeho rodová priorita je tedy zvýrazněna i latentně paternální funkcí. Nejstaršímu Jindřichovi se zlatou růží v modrém poli Vítek právě potřásá pravicí. Za Jindřichem stojí další dva bratři, nelegitimní Sezima s černou růží na zlatém štítu je zobrazen opodál. Pozadí obrazu a jeho pravou část vyplňuje hrad a město Český Krumlov. Z rozboru možného historického pozadí vzniku maleb a s přihlédnutím k jejich technologickým parametrům vyplývá rámcová datace celého souboru do období kolem r. 1570–1580. Autor zůstává anonymní. Podrobné informace v připojeném PDF.

institution
Státní zámek Telč
subcollection
Mobiliární fond Telč
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
anonym
dating
16. století, před rokem 1629 (kolem 1564–1579) (?)
origin
Evropa, Čechy
dimension
výška 165 cm, šířka 220 cm
material
Plátno, dřevo
technique
Olejomalba
original owner
Rožmberská obrazárna
literature
Ad unicum: umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu. I/1, Od gotiky k manýrismu, Šárka Radostová (ed.), Hana Baštýřová, Tomáš Gaudek (co-eds.). Praha 2017
inventory number
T-01101

next subjects