Languages

Poslední soud

description

Umístění obrazu Posledního soudu dokumentuje fotografie z konce 19. století v rámci baldachýnového oltáře závěru funerální kaple zámku v Telči. Jiná fotografie z roku 1900 zachycuje obraz již zavěšený na stěně v ose závěru v témž prostoru. K jeho odstranění z prostoru kaple došlo zřejmě v souvislosti s úpravami kaple pro vstupní historickou expozici zámku počátkem 80. let 20. století. Nyní je dílo umístěno ve schodišťové části zámeckého traktu. Z výtvarného hlediska jde o práci průměrného domácího malíře pracujícího s redukovanou barevnou škálou, především v odstínech červeně, okru, modře a bílé, v minimální míře použil zelenou. Jak upozornila historička umění Jarmila Vacková, stupeň zjednodušení malířského pojetí je příbuzný s dílem chrudimského Matouše Radouše a kompozice obrazu se opírá o grafický list Jana I. Sadelera z roku 1591. Malba je pohledem na oblačná apokalyptická nebesa s množstvím putti a andělů, nejsou přítomna těla ani duše vzkříšených. Kompozice je rozčleněna výškově do dvou částí. Ve spodní se v ose nachází archanděl Michael, vyzbrojený ohnivým mečem v pravici a váhami v levici, v doprovodu andělů s atributy posledního soudu (lilie, polnice, kniha a kadidelnice). V druhé části trůní Bůh Otec a Syn Kristus, nad oběma se vznáší holubice Ducha Svatého na pozadí jasného světla, svrchu zastíněného temnými pásy mraků s andělskými hlavičkami. Deska je vsazena do původního dřevěného rámu po třech stranách vyřezaného do stylizované podoby gryfů. Plocha rámu je vymalována maureskou s vyřezávanými růžicemi a barevnými imitacemi drahých kamenů. Chybějící dolní část napovídá o možnosti původu malby ze širšího celku, mohlo jít např. o nasazení desky s oslavným epitafním textem, pokračování malby se zobrazením vzkříšených a zatracených lidských duší, obrazem donátorů apod. Může ale také ukazovat k technice spojení obrazu s oltářní menzou. Podrobné informace v připojeném PDF.

institution
Státní zámek Telč
subcollection
Mobiliární fond Telč
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
anonym podle Jana Sadelera I. (1550–1600)
dating
16. století, konec 16. století
origin
Evropa, Čechy
dimension
výška 93 cm, šířka 65 cm
material
Dřevo
technique
Olejomalba
original owner
Telč, koncem 19. století doloženo jako součást vybavení zámecké kaple Všech svatých
literature
Ad unicum: umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu. I/1, Od gotiky k manýrismu, Šárka Radostová (ed.), Hana Baštýřová, Tomáš Gaudek (co-eds.). Praha 2017
inventory number
T-01634

similar subjects