Languages

Korunování Panny Marie

description

Uprostřed obrazu na oblaku klečí Panna Marie, dívá se vzhůru se zkříženýma rukama na prsou, v bílém šatě, modrém plášti a s bílou plachetkou na hlavě. Nalevo od ní Kristus v oslaveném těle, v červeném plášti volně přes něho přehozeném a se svatozáří, napravo Bůh Otec ve světle a tmavomodrém šatě a okrovém vlajícím plášti. Kristus i Bůh Otec drží v pravé ruce nad hlavou Panny Marie korunu. Nad korunou se vznáší holubice (symbol Ducha svatého).Kristus má přes rameno kříž a Bůh Otec drží v levé ruce žezlo a za hlavou má trojúhelníkovou svatozář. Okolo tohoto hlavního výjevu jsou v oblacích hlavy a postavy andělů s křídly.

institution
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
subcollection
Obrazy
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
neznámý středoevropský
dating
18. století
origin
Evropa, Střední Evropa
dimension
výška: 34cm, šířka: 69cm
material
Plech
technique
olej
photo author
Oto Palán
inventory number
O 613

next subjects