Languages

Ani jeden bělogvardějec o sletě do Prahy!

description

Agitační leták

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Sbírka tělesné výchovy a sportu
fund
Archiv tělesné výchovy a sportu
group
Z Archivu tělesné výchovy a sportu
type
Archiválie
dating
20. století, 1932
origin
Česká republika, Československo
dimension
27,5x18,5 cm
material
Papír
inventory number
f. Federace dělnickcýh tělocvičných jednot, k. 9, inv. č. leták

similar subjects