Languages

Sebastian Mansfeld: Posel klapačkové pošty

description

Mědirytina Sebastiana Mansfelda (1751 - 1815) podle kresby Johanna Christiana Branda (1722-1795) zobrazující posla klapačkové pošty, která fungovala ve větších středoevropských městech koncem 18. a počátkem 19. století (Vídeň, Štýrský Hradec, Praha). V Praze byla malá (Kleine Post) neboli klapačková pošta (Kläpper Post) s povolením rakouské poštovní správy zřízena roku 1782 podle vídeňského vzoru podnikatelem belgického původu Françoisem Garsierem. Ten získal privilegium, na jehož základě v obvodu města a do vzdálenosti tří mil od jeho bran vybudoval systém vlastních sběren dopisů s centrem v Celetné ulici. Jeho listonoši procházeli pětkrát denně pražské ulice, ve kterých dům od domu přijímali a odevzdávali zásilky, za něž vybírali fixně stanovené částky. Tito předchůdci dnešních kurýrů upozorňovali na svůj příchod zvláštním zvukovým zařízením – klapačkou nahrazující jinak běžný poštovní roh, na který měla výhradní právo státní pošta.

institution
Poštovní muzeum
subcollection
Grafiky, kresby, reprodukce
type
Malířství, kresba a grafika
dating
18. století
language
němčina
origin
Bez určení, Habsburská monarchie
material
Papír
technique
Nezařazeno
photo author
Tomáš Kavka
copyright
Česká pošta s. p.
inventory number
GKR 124

next subjects