Languages

Neznámý autor: Dědičný poštmistr Karl Josef Paar

description

Tempera na pergamenu zobrazující nejvyššího dědičného poštmistra Karla Josefa Paara (1654 – 1725). Hrabě Karel Josef zdědil po svých předcích úřad dvorního poštmistra pro Štýrsko a roku 1675 byl jmenován i nejvyšším dvorským poštmistrem pro Čechy, Uhry a Rakousko. Později jej císař za věrné služby monarchii jmenoval tajným radou a udělil mu řád Zlatého rouna (1712). Význam služeb rodu pro stát a panovníka dokazuje i privilegium druhého nejdůležitějšího člena císařského doprovodu (po dvorním podkoním) při jízdách Jeho veličenstva cestami poštovních kurzů celou říší. Z českého šlechtického rodu pocházela i Paarova manželka Marie Renata, dcera Adolfa Vratislava ze Šternberka, nejvyššího zemského purkrabí. Přestože ke konci života musel Paar část svých dědičných privilegií podstoupit (1722) centralizujícímu se státu, zastávali významné funkce v poštovní správě (ač již jako státem placení a jemu se zodpovídající úředníci) i jeho potomci až do počátku 19. století (1813). Za služby monarchii získal rod roku 1769 primogeniturní dědičné povýšení do říšského knížecího stavu.

institution
Poštovní muzeum
subcollection
Grafiky, kresby, reprodukce
type
Malířství, kresba a grafika
dating
17. století, 1678
language
Němčina
origin
Bez určení
dimension
Výška: 83, 5 x 46 cm
material
Pergamen
technique
Tempera
photo author
Tomáš Kavka
copyright
Česká pošta s. p.
inventory number
GKR 1037

similar subjects