Languages

Poštovní mapa - Post Charte vom Königreiche Böhmen

description

Ve druhé polovině 18. století se objevují první samostatné poštovní mapy Království českého. V Praze se tohoto úkolu ujal stavovský knihař a vydavatel Anton Elsenwanger, který publikoval počátkem 70. let 18. stol. poštovní mapu Čech s názvem „Post Charte vom Königreiche Böhmen“. Na nedatované mapce o rozměru 398 × 334 mm, jejímž autorem byl údajně poštovní ředitel Reel, je vyznačeno celkem 87 poštovních stanic na hlavních poštovních trasách procházejících územím 12 českých krajů, což však neodpovídá soudobé realitě, která rozdělovala území Čech na základě reorganizace z roku 1751 na 16 krajů. Reel tak pravděpodobně použil Müllerovu mapu Čech z roku 1720, která respektovala krajské rozdělení z 1. listopadu 1714, kdy došlo ke snížení počtu krajů ze 14 na 12. Toto krajské rozdělení pak v minulosti vedlo k tomu, že mapa byla chybně datována do roku 1750, ačkoliv tomu neodpovídají žádné další okolnosti. Mapu sice zdobí sloup s českým lvem a poštovní symbolika (postilión s atributy své činnosti: bič, dopis a poštovní trubka), ale výtvarné provedení není obzvláště zdařilé, což naznačuje, že vydavatel chtěl ušetřit na výrobě mapy, aby ji mohl publikovat v relativně vysokých nákladech pro širší okruh zájemců. Tuto skutečnost podporuje také poznámka na dolním okraji mapy, že mapu lze zakoupit i samostatně. Mapu doplňuje stručná legenda a měřítko v českých mílích.

institution
Poštovní muzeum
subcollection
Mapy
type
Mapy
dating
18. století, 70. léta 18. století
document publisher
Anton Elsenwanger
language
němčina
origin
Hlavní město Praha, Praha, Čechy
dimension
398 × 334 mm
material
Papír
technique
Nezařazeno
photo author
Poštovní muzeum
copyright
Česká pošta s. p.
literature
Kramář Jan, Sbírka poštovních map, in: Poštovní kurýr 7-8/2005, str. 8-10, Poštovní kurýr 9/2005, str. 108-110, Poštovní kurýr 10-11/2005, str. 124-126.
inventory number
MA 14

next subjects