Languages

Poštovní mapa - Neue und Accurate Geographische Post-Land Karte des Herzogtum Schlesien und Markgraftum Maehren sambt allen angräntzenden Ländern

description

"Nejstarší poštovní mapa uložená ve sbírce Poštovního muzea nese název -Neue und Accurate Geographische Post-Land Karte des Herzogtum Schlesien und Markgraftum Maehren sambt allen angräntzenden Ländern- a pravděpodobně pochází z blíže neurčeného atlasu z konce 17. nebo samého začátku 18. století, čemuž jednak napovídá historicko-zeměpisný popis Moravy a Slezka v německém jazyce, který je k mapě připojen, jednak skutečnost, že je doložena existence obdobné mapy království Českého a markrabství Lužického. Jejím rytcem byl Philip Harpff, pracující v polovině 17. století pro nakladatelství Matthäuse Meriana ve Frankfurtu nad Mohanem. Vyhotovena je tehdy obvyklou technikou mědirytu.

institution
Poštovní muzeum
subcollection
Mapy
type
Mapy
dating
Novověk, Přelom 17. a 18. století
document publisher
nakladatelství Matthäuse Meriana
language
němčina
origin
Německo, Frankfurt nad Mohanem, Německo
dimension
585 x 440 mm (rozměr celého mapového listu)
material
Papír
technique
Mědiryt
photo author
Poštovní muzeum
copyright
Česká pošta s. p.
literature
Kramář Jan, Sbírka poštovních map, in: Poštovní kurýr 7-8/2005, str. 8-10, Poštovní kurýr 9/2005, str. 108-110, Poštovní kurýr 10-11/2005, str. 124-126.
inventory number
MA 18

similar subjects