Languages

Jízdní řád „Uibersicht der k.k. Prager Fahrposten... im Jahre 1831“

description

Dokladem rostoucího zájmu veřejnosti o cestování – a tím i o přepravu osob a zboží poštou – jsou jízdní řády, jejichž součástí jsou i poštovní mapy. Příkladem může být „Uibersicht der k.k. Prager Fahrposten... im Jahre 1831“ od pražského nakladatele K. Henniga, který byl určen pro cestující směrem z Prahy. Název je doplněn rytinou s vyobrazením císařské orlice, poštovních vozů a postiliónů, za nimiž se v dálce rýsuje silueta Pražského hradu. Jako přílohy bylo použito Kreibichovy poštovní mapy, která je umístěna ve středu listu. Jízdní řád obsahuje tabulku vzdáleností mezi Prahou a nejvýznamnějšími evropskými městy. Hlavní část však tvoří přehled příjezdů a odjezdů povozné pošty s časovými údaji pro jednotlivé dny. V zarámování mapy jsou navíc umístěny názvy ulic na Hradčanech, Malé Straně, Starém Městě, Novém Městě a v Židovském městě.

institution
Poštovní muzeum
subcollection
Mapy
type
Mapy
dating
19. století, 1833
document publisher
Nakladatelsvtí K. Henniga
language
němčina
origin
Hlavní město Praha, Praha, Čechy
dimension
41 x 49 cm
material
Papír
technique
Nezařazeno
photo author
Poštovní muzeum
copyright
Česká pošta s. p.
literature
Kramář Jan, Sbírka poštovních map, in: Poštovní kurýr 7-8/2005, str. 8-10, Poštovní kurýr 9/2005, str. 108-110, Poštovní kurýr 10-11/2005, str. 124-126.
inventory number
MA 25

next subjects