Languages

Poštovní mapa „L´Italia con le sue Poste e Strade Principali“

description

Autory mapy jsou německý malíř a rytec Elias Baeck zvaný Haldenmuth a italský kartograf a knihovník Giacomo Cantelli da Vignola. Jedná se o vůbec první poštovní mapu Apeninského poloostrova, kterou vydalo římské nakladatelství Domenica de Rossi „Mercurio Geografico“ v roce 1703. V pravém dolním rohu této mapy je umístěna parerga s vyobrazením boha moří Poseidona, který jede ve vodním voze taženém koňmi. Názvy obou map jsou umístěny v ozdobných kartuších s poštovní (dopisy, pokladny), měřičskou (úhelníky, kružítka) a ryteckou (rydla) symbolikou, doplněnou o postavy amoretků.

institution
Poštovní muzeum
subcollection
Mapy
type
Mapy
dating
18. století, 1703
document publisher
Nakladatelství Domenica de Rossi „Mercurio Geografico“
language
latinsky
origin
Itálie, Řím, Itálie
dimension
625 x 590 mm
material
Papír
technique
Nezařazeno
photo author
Poštovní muzeum
copyright
Česká pošta s. p.
literature
Kramář Jan, Sbírka poštovních map, in: Poštovní kurýr 7-8/2005, str. 8-10, Poštovní kurýr 9/2005, str. 108-110, Poštovní kurýr 10-11/2005, str. 124-126.
inventory number
MA 761

next subjects