Languages

Německý mílovník

description

Mílovník vyšel roku 1731 v norimberské oficíně Homannových dědiců. Německý název s návodem k použití je zarámován v mimořádně zdobné kartuši, na jejímž vrcholu je umístěn globus a dvě ženské postavy s kružítem a úhelníkem. Mílovník je kolorovaný a v pravé části je opatřen parergou s bohem Hermem, který podává dopis sedící bohyni, jíž ze všech stran obklopují amoretci, lvy a rozmanité měřičské pomůcky. Kromě velkého tabelární přehledu, který udává vzdálenosti v německých mílích pro 114 míst v německých zemích a v Evropě, je v horní části listu umístěna zjednodušená verze téhož mílovníku pro 50 lokalit. Celkem je na obou mílovnících obsaženo 7798 údajů. Dokladem jeho širokého dobového využití je skutečnost, že se stal součástí Hommannova „Atlasu Novus“ z roku 1731, který je rovněž zastoupen v mapové podsbírce Poštovního muzea.

institution
Poštovní muzeum
subcollection
Mapy
type
Mapy
dating
18. století, 1731
document publisher
Norimberská oficína Homannových dědiců
language
němčina
origin
Německo, Norimberk, Německo
dimension
59, 8 x 50, 9 cm
material
Papír
technique
Nezařazeno
photo author
Poštovní muzeum
copyright
Česká pošta s. p.
literature
Kramář Jan, Sbírka poštovních map, in: Poštovní kurýr 7-8/2005, str. 8-10, Poštovní kurýr 9/2005, str. 108-110, Poštovní kurýr 10-11/2005, str. 124-126. Tentýž, Přehledy mílových vzdáleností, in: Poštovní kurýr 2-3, str. 26-27.
inventory number
MA 1390

next subjects