Languages

Mílovník

description

Nejstarší mílovník ve sbírkách Poštovního muzea byl vydán norimberským nakladatelem Christophem Weigelem patrně na počátku 18. století. Jemně kolorovaný přehled udává vzdálenosti (pravděpodobně v německých mílích) pro 114 nejvýznamnejších měst na území německých zemí a ostatní Evropy. Mezi nimi lze nalézt také Prahu, Plzeň, Cheb, Brno, Olomouc, Znojmo a Vratislav, která tehdy ještě patřila k zemím Koruny české. Názvy měst jsou uvedeny v německé a latinské verzi s bližším určením území, na kterém se nacházejí (např. Prag, Praga, in Böhmen). V pravé horní části je umístěn rozměrný parergon s romantickým krajinným motivem. Mědirytině dominuje bohyně jedoucí ve voze ve tvaru mušle taženém dvěma lvy. O něco dále jsou zobrazeni amoretci s měřícími nástroji při práci a na obzoru je vidět hora, pod níž stojí kostel. Zatímco celý název s podrobným návodem k použití v německém jazyce je umístěn v ozdobné barokní kartuši na levé straně listu, zkrácený latinský titul je situován v horní části vnitřního rámu.

institution
Poštovní muzeum
subcollection
Mapy
type
Mapy
dating
18. století, Počátek 18. století
document publisher
Christoph Weigel
language
němčina
origin
Německo, Norimberk, Německo
dimension
44, 1 x 36, 2 cm
material
Papír
technique
Nezařazeno
photo author
Poštovní muzeum
copyright
Česká pošta s. p.
literature
Kramář Jan, Sbírka poštovních map, in: Poštovní kurýr 7-8/2005, str. 8-10, Poštovní kurýr 9/2005, str. 108-110, Poštovní kurýr 10-11/2005, str. 124-126. Tentýž, Přehledy mílových vzdáleností, in: Poštovní kurýr 2-3, str. 26-27.
inventory number
MA 1394

similar subjects