Languages

Poštovní knížka na rok 1854

description

Vrchní stránka poštovní knížky pražského listonoše Grünwalda na rok 1854. První dochovaná knížka, kde se vedle němčiny píše i česky. Uvnitř s taxovním pořádkem listovní pošty, přehledem osad patřících do doručovacího obvodu pražské pošty, seznamem poštovních úřadů v Čechách a na Moravě s uvedením vzdálenosti od Prahy, odjezdem vlaků a dostavníků z Prahy. Tištěno u M. J. Landaua, dlouhá ulice č. 922-1.

institution
Poštovní muzeum
subcollection
Novoroční poštovní knížky
type
Malířství, kresba a grafika
dating
19. století, 1853
origin
Rakousko
dimension
11, 6 x 15, 7 cm
material
Papír
technique
Nezařazeno
photo author
Tomáš Kavka
copyright
Česká pošta s. p.
inventory number
NPK 63

similar subjects