Languages

Podobizna Kamila Schopfa (nezn. autor)

description

Podobizna poštmistra Kamila Schopfa ze Žamberka ve stáří 67 let ve slavnostím stejnokroji, asi tempera nebo olej. Kamil Schopf byl žamberecký dědičný poštmistr, později starosta města a vášnivý milovník a sběratel poštovních předmětů. Kvůli finanční tísni, těsně před svou smrtí v roce 1926, prodal Poštovnímu muzeu svoji velkou sbírku předmětů s poštovní tématikou, mimo jiné i množství dostavníků nebo obrazů, které si nechal sám namalovat.

institution
Poštovní muzeum
subcollection
Obrazy a plastiky
type
Malířství, kresba a grafika
dating
20. století, 1900-1914
origin
Pardubický kraj, Žamberk, Čechy
dimension
výška obrazu 51,5 x délka obrazu 41 cm
material
Papír
technique
Nezařazeno
original owner
Kamil Schopf, žamberecký poštmistr
photo author
Jan Kramář
copyright
Česká pošta s. p.
literature
Galuška Jan, - Vrchní poštmistr ve finanční tísni aneb Jak Poštovní muzeum k pokladu přišlo, Poštovní kurýr 5-6/2010, str. 52-54.
inventory number
O 7

next subjects