Languages

Barokní kartuš s poštovním motivem

description

Dřevěná barokní kartuš se silně vystupující reliéfní polychromovanou řezbou, která svým vzhledem i námětem připomíná votivní obraz či část votivního oltáře. Pochází z pozůstalosti třetího ředitele Poštovního muzea Aloise Lustiga (ředitelem 1933-45), v jehož rodině byl vzácný předmět po generace uchováván. Ústřední postavu kartuše tvoří Panna Maria Immaculata (Neposkvrněná) s gloriolou hvězd kolem hlavy, která stojí na zeměkouli s ovinutým hadem. Zatímco po její pravé ruce je umístěn znak Království českého (český lev v červeném štítu s královskou korunou) a pod ním písmeno B (Bohemia), po levé ruce je znak rakouských zemí (bílé vodorovné břevno v červeném štítu s korunou) a pod ním písmeno A (Austria). Ikonograficky je zmenšení postav jezdců ve srovnání s postavou Panny Marie Neposkvrněného početí vyjádřením jejich malosti (nicoty) a podřízení vůli Boží, kterou zde Marie v této podobě zastupuje. Po obou stranách zeměkoule s hadem jsou špatně čitelné iniciály: P v levé části, což ve vztahu k Panně Marii může znamenat Purissima (nejčistší), Pulchra (krásná, ušlechtilá) apod., po pravé straně je iniciála JH (?) nebo jen H. Ve spodní části se nachází tři jezdci na koních: první dva jsou umístěni pod znakem Království českého, třetí (v červeném kabátci, třírohém klobouku a s poštovním rohem) pod znakem rakouských zemí. Jde o postilióna doprovázejícího dva cestující, což byla od konce 16. stol. do počátku 19. stol. běžná poštovní služba poskytovaná movitějším cestujícím za úplatu. Úplně dole je umístěn z větší části nečitelný německý nápis, z něhož lze bezpečně určit pouze dataci 20. února 1741. Text se pravděpodobně vztahuje ke skutečné události, která se mohla přihodit objednavateli tohoto díla v uvedený den a on ji poté nechal ztvárnit v podobě kartuše jako poděkování za záchranu či ochranu v těžké situaci. Objednavatelem snad mohl být nějaký poštmistr či bohatý cestující z Čech (vyobrazení znaku Království českého), protože výjev je poštovní a jedině poštmistr či jiná movitá osoba mohla mít finanční prostředky na zaplacení nepochybně náročného a nákladného uměleckého díla. Časově je možno tento předmět dobré řezbářské úrovně zařadit do období konce 1. pol. 18. stol., díky postiliónské uniformě.

institution
Poštovní muzeum
subcollection
Poštovní štíty
type
Sochařství
dating
18. století, 2. polovina 18. století
origin
Česká republika, Čechy
dimension
výška 90 x šířka 81 cm
material
Dřevo
technique
Nezařazeno
photo author
Jan Kramář
copyright
Česká pošta s. p.
inventory number
ST 143

next subjects