Languages

Klanění tří králů

description

Triptych Klanění tří králů. Renesanční deskový triptych provedený technikou olejomalby má středovou část tvořenu tradiční výjevem Madony s dítětem s klaněním tří králů. Před Pannou Marií a malým Ježíškem v pokleku Kašpar v bohatém zdobeném rouchu obdarovává zlatými mincemi, které jsou umístěné v klenotnici. V pravé části triptychu přichází smekající Melichar se zlatou nádobou na nožce. V levé části pak vyčkává Baltazar zachycený jako mladý muž s rozměrným červeným baretem a v ruce drží rovněž zdobenou zlatou nádobu na nožce. Sv. Josef je zachycen za Pannou Marií jako starý muž v červené suknici a modré pokrývce hlavy. Za centrálními postavami pozorujeme rozmanité hemžení postav v renesančních oděvech první poloviny 16. století. Uprostřed skupiny mužů, která je umístěna mírně vpravo vpředu, je z profilu namalována postava vojevůdce ve zdobeném brnění, s knírem a s prošedivělou bradkou. Jeho hlavu kryje antikizující přilba s ozdobami v podobě vegetabilních a zvířecích motivů, inspirovaných tvorbou italských renesančních malířů. Zcela v pozadí přichází ženy v různých kloboucích, za nimi se objevují kulisy strohé architektury. Poslední plán tvoří jižní krajina s architekturou staveb podle vzorů v italských hradech a celá scéna je doplněna podivuhodnou pohádkovou krajinou s horami a hlubokými údolími. Nesignováno. Každá část triptychu je samostatně rámována v masivním, profilovaném, zlaceném rámu. Tyto rámy tvoří konstrukci otevíratelné oltářní archy, přičemž obě boční křídla lze zavřít tak, že zcela kryjí centrální výjev triptychu.

institution
Státní zámek Červené Poříčí
subcollection
Mobiliární fond Červené Poříčí
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
anonym
dating
16. století, okolo 1525
origin
Evropa, západní, Belgie, Antverpy
dimension
výška 105,4 cm, šířka 142,2 cm (rozevřený), šířka 67,4 cm (zavřený), šířka 7 cm (rám)
material
Dřevo, olej
technique
Olejomalba
original owner
nákup
inventory number
CP01051

similar subjects