Languages

Panna Marie Svatohorská (kopie)

description

Polychromovaná socha Panny Marie s dítětem je kopií milostné Madony ze Svaté Hory u Příbrami (tzv. Panny Marie Svatohorské). Madona stojí na zeleném profilovaném soklu trojúhelného půdorysu s mírně okosenými rohy v mírném kontrapostu, kdy pravá noha mírně nakročená a špička vyčnívá pod okrajem pláště. Trup má nelogicky vyhnutý nad nakročenou pravou nohou a při levém boku drží nahé dítě. Marie drží Ježíška pravou rukou přes hruď a levicí podpírá hýždě. Splývavé červené Mariino roucho je z velké části zakryto volným tmavě modrým pláštěm se žlutým lemem při okraji. Dítě Ježíš má na hlavě posazenou korunu, ale Mariina koruna je ztracena. Výraz obou tváří je značně stylizován. Poměrně krátké hnědé vlasy mají oba sčesány stejným způsobem dozadu k týlu. Zadní strana sochy je plochá, zřejmě druhotně seříznutá, bez vrstvy polychromie. Současná polychromie je velmi pravděpodobně druhotná.

institution
Státní hrad Točník
subcollection
Mobiliární fond Točník
type
Sochařství
subject author
Anonym
dating
19. století, 19. až začátek 20. století
origin
Evropa, střední, Čechy
dimension
výška 55 cm
material
Dřevo, křída, barvy, zlato plátkové
technique
Řezání, zlacení, leštění, polychromie
original owner
Točník
inventory number
TO02953

similar subjects