Languages

Madona z oltáře Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani

description

Socha pochází z františkánského kláštera Čtrnácti sv. pomocníků v Kadani, kde původně stála uprostřed oltářní archy, nejspíše v presbytáři klášterního kostela, s jehož datem svěcení (24. září 1480) je její vznik tradičně spojován. Další části archy (skříň, křídla s reliéfy a malbami, nástavce s malbami) se v roce 1950 dostaly do Národní galerie v Praze. Sochy světic ze skříně jsou nezvěstné. Kadaňský retábl vznikl v dílně vedené Hansem Malerem z Chebu, pramenně doloženým v Kadani r. 1479. Mistr Hans řídil velmi produktivní sochařsko-malířskou dílnu v Chebu, odkud odešel r. 1472, pravděpodobně do Cvikova. V Chebu je od r. 1481 uváděna dílna jeho syna Hanse Malera mladšího. Chebský mistr se ve Cvikově seznámil s aktuální podobou umělecké produkce norimberských či šířeji středofranckých dílen konzervativní orientace, jejichž hlavním představitelem je tzv. Mistr Cvikovského oltáře (1474–1479). Socha Madony ze skříně ukazuje ke starší vrstvě středofranckého sochařství, jejíž analogie nacházíme i v severozápadních Čechách — viz Madony z Lokte a z Plané u Mariánských Lázní. Z dobových písemných pramenů se dozvídáme, že týž mistr zhotovil, patrně v letech 1477–1479, také nedochovanou archu pro mariánské bratrstvo při kadaňském farním kostele, určenou na hlavní oltář.

institution
Státní zámek Litomyšl
subcollection
Mobiliární fond Litomyšl
type
Sochařství
subject author
Hans Maler z Chebu
dating
15. století, okolo 1480
origin
Evropa, střední, Čechy, severozápadní
dimension
výška 112,5 cm, šířka 32,5 cm, hloubka 34 cm
material
Dřevo, lipové
technique
Řezání, polychromie
original owner
Kadaň
literature
Ottová, Michaela: „Malíř nebo sochař“..., in: Ars Montana, Praha - Ústí nad Labem 2016, s. 155–192, zde s. 161–165. Ottová, Michaela - Mudra, Aleš (eds.): Mýtus Ulrich Creutz: vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz. Litoměřice 2017, s. 33, 94, 127-128, 234
inventory number
L-04607

similar subjects