Languages

Kachel kamnový s českým lvem

description

Kachel čtvercového formátu s plastickým zobrazením českého lva. Výjimečně dobře zachovaný příklad základního řádkového kachle (pouze pravý dolní roh čela doplněn barvenou sádrou).

institution
Státní hrad Litice
subcollection
Mobiliární fond Litice
type
Archeologické sbírky
dating
15. století, 2. polovina
origin
Evropa, střední, Čechy
dimension
výška 19,5 cm, šířka 19,1 cm, hloubka 11,5 cm, průměr 15,2 cm (ovál)
material
Pálená hlína
technique
Vypalování, hrnčířský kruh
original owner
Litice
literature
Pavlík, Čeněk - Vitanovský, Michal: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2004
inventory number
LT00001

next subjects