Languages

Dionýsos, tzv. Narcis z Pompejí

description

Kopie starověké římské bronzové sochy, nalezené roku 1862 v Pompejích, nacházející se ve sbírkách Národního archeologického muzea v Neapoli (Museo Nazionale Archeologico di Napoli). Na základě pohledu k zemi (domněle na vodní hladinu) byl mladík dříve mylně identifikován jako Narcis. Pompejská socha nabyla koncem 19. století popularitu a existují její nesčetné kopie, nezřídka odlitky v bronzu v měřítku 1:1, prodávané v Neapoli několika firmami jako suvenýry, případně zasílané sběratelům. Exemplář z Hrubého Rohozce představuje velice kvalitní práci, napodobující originál nejen tvarem, ale i přesvědčivou patinou. Z téže dílny pochází Faun z Pompejí, inv. č. RT122.

institution
Státní zámek Ratibořice
subcollection
Mobiliární fond Ratibořice
type
Sochařství
dating
19. století, 3. třetina
origin
Evropa, jižní, Itálie - Neapol
dimension
výška 63 cm, průměr 26 cm (sokl)
material
Bronz
technique
Lití, cizelování, patinování
original owner
Hrubý Rohozec
inventory number
RT00419

next subjects