Languages

Madona z Ústecka

description

Madona neznámého severočeského původu se po druhé světové válce a po vysídlení německého obyvatelstva dostala do souboru sebraného Alfrédem Pifflem. V letech 1953–2008 byla uložena na zámku Hrubý Rohozec a dnes je vystavena ve Velkém Březně. Drobnější socha reprezentuje tradiční kompoziční typ stojící Panny Marie s Ježíškem – královny nebes, frekventovaný ve středověkém sochařství od 13. století. Ikonografickou zajímavostí jsou červené korále v polychromii obou postav. Ve středověku bylo poměrně běžnou praxí věšet dětem korál na krk jako ochranu proti zlým silám. Od 14. století se s tímto motivem setkáváme na zobrazení Madon. Korál barvy krve je zároveň připomínkou Kristova utrpení a vykupitelské smrti a může poukazovat na Spasitelovu lidskou přirozenost (nosil na krku korál jako ostatní děti). Na Madoně ve Velkém Březně je ochranný moment nezvykle zdůrazněn, když se korál objevuje i na zápěstích Ježíška a na krku Panny Marie.

institution
Státní zámek Velké Březno
subcollection
Mobiliární fond Velké Březno
type
Sochařství
dating
15. století, konec
origin
Evropa, střední, Čechy, severní
dimension
výška 89 cm
material
Dřevo
technique
Řezání, polychromie, zlacení
original owner
neznámý, pochází z poválečného sběru Alfréda Piffla
literature
Ottová, Michaela, Katalogová hesla, in: Gotické umění na Ústecku, Litoměřice - Ústí nad Labem 2013, str. 28
inventory number
VB08787

similar subjects