Languages

Nočník

description

Cín byl pro chemickou stabilitu a odolnost proti korozi hojně používán jako materiál pro výrobu sanitárního zboží, zejména lavab a nočníků. Nejvýznamnějším producentem cínu a cínařského zboží byl Horní Slavkov – Schlaggenwald. Zdejší těžba cínu, doložená již od 13. století, byla masivní. Slavkovské zboží patřilo k nejkvalitnějšímu v Evropě. Produkce vrcholila v 16. století, kdy se zdejší doly staly výhradním dodavatelem cínu k výrobě děl pozemních i námořních vojsk kontinentu. Postupně se však děla začala vyrábět z jiného materiálu, a tak se koncem 18. století přesunulo těžiště cínařské výroby ve prospěch masivní tovární produkce spotřebního zboží. Produkce cínu postupně zanikla po roce 1868, doly v oblasti Slavkova byly uzavřeny. Prezentovaná hygienická nádoba – nočník, pocházející z poslední třetiny 18. století, reprezentuje tuto slavkovskou produkci v mobiliárních fondech hradu a zámku Frýdlant.

institution
Státní hrad a zámek Frýdlant
subcollection
Mobiliární fond Frýdlant
type
Předměty denní potřeby
dating
18. století, 3. třetina
origin
Evropa, střední, Čechy - Horní Slavkov
dimension
výška 15 cm, průměr 19 cm
material
Cín
technique
Lití
original owner
Frýdlant
literature
Ruizová, Libuše: Očista ducha i těla. Tělesná hygiena v kulturní historii. Praha 2013.
inventory number
F-02607

similar subjects