Languages

Adorace Boha Otce

description

Základnu vysokého reliéfu tvoří oblačný pás, z něhož vystupuje uprostřed polopostava Boha Otce, který drží v levé ruce zemskou sféru jako vládce světa a pravou pozvednutou rukou žehná. Obklopuje ho symetricky rozmístěná skupina osmi andělů, kteří mu kladou na hlavu tiáru a adorují ho. Reliéf se pravděpodobně původně nalézal v horní části ztracené oltářní skříně podobně jako např. u oltáře sv. Jana Křtitele (1520–1525) od mistra IP v pražském kostele Panny Marie před Týnem nebo u oltáře sv. Anny v kostele sv. Prokopa ve Strakonicích (1520–1530). Hypotézu, že pochází z oltáře sv. Anny (1522–1523) z Českého Krumlova, lze kvůli velkým rozměrům vyloučit. Dílo výjimečné ikonografie vykazuje společné rysy ve zpracování postav a drapérie s tvorbou pasovského mistra IP.

institution
Státní zámek Kratochvíle
subcollection
Mobiliární fond Kratochvíle
type
Sochařství
dating
16. století, 20. léta
origin
Evropa, střední, Čechy, jižní
dimension
šířka 120 cm, výška 72 cm, hloubka 18 cm
material
Dřevo
technique
Dřevořezba, polychromie
original owner
Netolice
literature
Radostová Šárka (ed.): Ad unicum: umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu. I/2, Od gotiky k manýrismu, Hana Baštýřová, Tomáš Gaudek (co-eds.). Praha 2018, str. 191-192.
inventory number
KR00685

similar subjects