Languages

Portrét Jiřího Zikmunda Prakšického ze Zástřizl

description

Jiří Zikmund byl synem Jindřicha Prakšického ze Zástřizl a Kateřiny Rájecké z Mírova. Již v roce 1582 se po násilné smrti otce stal dědicem buchlovského panství. Portrét vznikl v roce 1598 během studijního pobytu v Ženevě. Ačkoliv je zde zobrazen ve věku pouhých osmnácti let, na kamenný parapet byla vepsána báseň oslavující jeho osobu a starobylost rodu Zástřizlů. Autorem je Theodor Beza, významný ženevský reformátor a učenec. Báseň poukazuje na mravní kvality Jiřího, zdůrazňuje čest a důstojnost. Příslušnost k Jednotě bratrské je podtržena střídmým pojetím oděvu. Jedinou ozdobou černého kabátce jsou výrazné zlaté prýmky a knoflíky. Tmavý plášť, přehozený elegantně přes levé rameno, však svědčí o šviháctví šlechtice bez ohledu na konfesi. Datace: AET A TIS XVIII/ ANNO DNI/ MDXCVIII. Signatura: D. Pascalis fecit Genevae.

institution
Státní hrad Buchlov
subcollection
Mobiliární fond Buchlov
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Pasqualis, Daniel (1560-1618)
dating
16. století, rok 1598
origin
Evropa, západní, Švýcarsko - Ženeva
dimension
výška 111 cm, šířka 65 cm
material
Dřevo, plátno, barva olejová
technique
Řezání, tkaní, olejomalba
original owner
Buchlov
literature
Podoby a příběhy: Portréty renesanční šlechty, Lukášová, Eva - Klapetková, Olga - Hyťha, Lukáš (eds.), str. 156-157 (autorka hesla Lenka Vaňková)
inventory number
BU00716a

similar subjects