Languages

Chýše se stěnami z kůlů a střechou z travin, před ní sedí žena obklopená nádobím, Babira nebo Balese

previous subject next subject

similar subjects