Languages

Stojící muž s oštěpem, za uchem má zastrčenou cigaretu

similar subjects