Languages

Žena s dítětem sedící na zemi před chýší se stěnami z kůlů a střechou z travin a větví, Babira nebo Balese

similar subjects