Languages

B.Machulka s mužem kmene Bambuti, který drží luk a šípy

next subjects