Languages

B.Machulka s dalším mužem sedí na židli u malého stolku na dvoře domu, kouří vodní dýmky, Machulkovi leží u nohou pes

next subjects