Languages

Dno nádoby

description

Světle hnědý, hnědý a šedý, uvnitř šedobělavý, nezdobený střep ode dna nádoby. Podsýpka, oxidační výpal, obtáčení, makroskopické ostřivo. Celek s inv. č. 11541 - 11558.

institution
Městské muzeum ve Skutči
subcollection
Archeologie
type
Archeologické sbírky
origin
Česká republika
material
Hlína
technique
Hrnčířská práce
inventory number
11544

similar subjects