Languages

Okraj hrnce

description

Světle hnědý, uvnitř žlutohnědě glazovaný, nezdobený okrajový střep hrnce. Oxidační výpal /?/, obtáčení, makroskopické ostřivo. V Macháčkově lomu v Horkách, v nasypaném odkryvu. Celek s inv. č. 11576 - 11646.

institution
Městské muzeum ve Skutči
subcollection
Archeologie
type
Archeologické sbírky
origin
Česká republika
material
Hlína
technique
Hrnčířská práce
inventory number
11643

next subjects