Languages

Část poháru

description

Šedá a černošedá, uvnitř šedohnědá, spodní část poháru zdobená nevýraznou vývalkovou šroubovicí. Na dně značka /kruh s vepsaným křížem, který má některá břevna přeťata dalšími břevny/. Podsýpka, oxidační výpal, vytáčení /?/, makroskopické ostřivo. Geologická sonda ve stráni pod hradem.

institution
Městské muzeum ve Skutči
subcollection
Archeologie
type
Archeologické sbírky
origin
Česká republika
material
Hlína
technique
Hrnčířská práce
inventory number
11721

next subjects