Languages

Sv. Juda Tadeáš

description

Oltářní obraz z kostela sv. Judy Tadeáše v Dobřichovicích.

institution
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
subcollection
Grafická sbírka
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Westerhout (Westerhaut), Balthasar van
dating
18. století, Počátek 18. století
origin
Bez určení
dimension
Výška: 12,6 cm, Šířka: 8,9 cm
material
Papír
technique
Mědiryt
photo author
Zuzana Nejedlíková
key words
veduta města, Dobřichovice, sv. Juda Tadeáš
inventory number
GS 395

next subjects