Languages

Panna Maria s Ježíškem

description

Milostný obraz P. Marie s Ježíškem v semináři jičínských jezuitů.

institution
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
subcollection
Grafická sbírka
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Birckhart, Antonín
dating
18. století, 1. třetina 18. století
origin
Hlavní město Praha
dimension
Výška: 12 cm, Šířka: 7,8 cm
material
Papír
technique
Mědiryt
photo author
Zuzana Nejedlíková
key words
Jičín, Jitschin, milostný obraz, jezuité, Tovaryšstvo Ježíšovo, Panna Maria
inventory number
GS 572

similar subjects