Languages

Panna Maria Svatohorská

description

P. Maria Svatohorská s arma Christi a poutním místem.

institution
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
subcollection
Grafická sbírka
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Rudl, Zikmund
dating
19. století, 1. třetina 19. století
origin
Hlavní město Praha
dimension
Výška: 8,3 cm, Šířka: 6 cm
material
Papír
technique
Mědiryt
photo author
Zuzana Nejedlíková
key words
Svatá Hora, Heiligenberg, milostný obraz, Panna Maria Svatohorská, arma Christi
inventory number
GS 705

similar subjects