Languages

Panna Maria Rušánská

description

Milostná socha P. Marie Rušánské v Jičíně. Milostný obraz vyobrazen v oválném rámečku s andílky.

institution
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
subcollection
Grafická sbírka
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Birckhart, Antonín
dating
18. století, 1. třetina 18. století
origin
Bez určení
dimension
Výška: 11,9 cm, Šířka: 7,2 cm
material
Papír
technique
Mědiryt
photo author
Zuzana Nejedlíková
key words
milostný obraz, Panna Maria Rušánská, Jičín, Jitschin, jezuité, Tovaryšstvo Ježíšovo
inventory number
GS 981

similar subjects