Languages

Panna Maria Foyenská

description

Milostná socha P. Marie Foyenské v jezuitském kostele v Hradci Králové.

institution
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
subcollection
Grafická sbírka
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Spalzer, Johann
dating
18. století, 2. třetina 18. století
origin
Bez určení
dimension
Výška: 11,8 cm, Šířka: 7,4 cm
material
Papír
technique
Mědiryt
photo author
Zuzana Nejedlíková
key words
Foy, Hradec Králové, Königgrätz, jezuité, Tovaryšstvo Ježíšovo, milostný obraz, Panna Maria Foyenská
inventory number
GS 991

similar subjects