Languages

Panna Maria Foyenská

description

Milostná socha P. Marie Foyenské v jezuitském kostele v Hradci Králové. Vyobrazení v oltáři s nápisem v češtině.

institution
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
subcollection
Grafická sbírka
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Autor neznámý
dating
18. století, 2. třetina 18. století
origin
Bez určení
dimension
Výška: 11,3 cm, Šířka: 6,4 cm
material
Papír
technique
Mědiryt
photo author
Zuzana Nejedlíková
key words
Foy, Hradec Králové, Königgrätz, jezuité, Tovaryšstvo Ježíšovo, milostný obraz, Panna Maria Foyenská, oltáře, retábly
inventory number
GS 992

similar subjects