Languages

Panna Maria

description

Milostná socha P. Marie vznášející se nad jezuitskou kolejí v Kutné Hoře.

institution
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
subcollection
Grafická sbírka
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Arnold, Johann
dating
18. století, 1. třetina 18. století
origin
Hlavní město Praha
dimension
Výška: 10,3 cm, Šířka: 6,5 cm
material
Papír
technique
Mědiryt
photo author
Zuzana Nejedlíková
key words
milostný obraz, Panna Maria, Kutná Hora, Kuttenberg, katedrála sv. Barbory, jezuité, Tovaryšstvo Ježíšovo
inventory number
GS 1012

similar subjects