Languages

Panna Maria Kutnohorská

description

Milostná socha P. Marie Kutnohorské nad jezuitskou kolejí.

institution
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
subcollection
Grafická sbírka
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Autor neznámý
dating
18. století, 2. třetina 18. století
origin
Bez určení
dimension
Výška: 12,3 cm, Šířka: 6,9 cm
material
Papír
technique
Mědiryt
photo author
Zuzana Nejedlíková
key words
milostný obraz, Panna Maria, Kutná Hora, Kuttenberg, katedrála sv. Barbory, jezuité, Tovaryšstvo Ježíšovo
inventory number
GS 1016

similar subjects