Languages

Panna Maria Bolestná

description

Obraz P. Marie Bolestné pod ukřižovaným Kristem. Z oltáře Kristových muk (Coetus Agonie Christi), pod kalvárií dole umírající.

institution
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
subcollection
Grafická sbírka
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Autor neznámý
dating
18. století, 2. třetina 18. století
origin
Bez určení
dimension
Výška: 12,1 cm, Šířka: 6,9 cm
material
Papír
technique
Mědiryt
photo author
Zuzana Nejedlíková
key words
bratrstva, bratrstvo, Kutná Hora, Kuttenberg, Panna Maria Bolestná, Ukřižování, Kalvárie, Golgota
inventory number
GS 1018

similar subjects