Languages

Panna Maria

description

Devoční tisk s vyobrazením lesní kaple s milostným obrazem P. Marie v Kneipelbachu. Dvojstránkový devoční tisk: vlevo tištěná modlitba, vpravo akvarel, napravo byla pravá část odtržena.

institution
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
subcollection
Grafická sbírka
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Autor neznámý
dating
18. století, 2. polovina 18. století
origin
Bez určení
dimension
Výška: 11,9 cm, Šířka: 13,7 cm
material
Papír
technique
Kombinovaná technika
photo author
Zuzana Nejedlíková
key words
milostný obraz, modlitba, Kneipelbach, devoční tisky, Panna Maria Pomocná, kostely, chrámy, kaple
inventory number
GS 1384

similar subjects