Languages

Bezvytřasadlová mlátička Semerád

description

Stroj je ocelové konstrukce, má běžné lištové mlátící ústrojí a pytlovač pro 4 pytle. Vedle hlavní nápravy s 2 ocelovými koly s pásy má však tato mlátička na rejdové nápravě pouze 1 ocelové kolo s pásem. Vedle zmíněného lištového mlátícího ústrojí má stroj zařízení pro oddělování zrna od slámy (propadový rošt, záchytná stěna, dva odbírací bubny), dále se v prostoru prvního čištění nachází fukar s plevovým potrubím a šnekovým dopravníkem, ventilátor a radiální turbínu pak pohání elektromotor. Stroj pracuje na principu využití odstředivé a obvodové síly vznikající jednak při výmlatu v rotačních mlátících ústrojích (buben a koš), jednak při použití vzduchu jako dopravního a třídícího prostředku

institution
Národní zemědělské muzeum
subcollection
Rostlinná výroba 2
type
Technika
subject author
František Semerád
dating
20. století
origin
Česká republika, Kraj Vysočina
dimension
Výška: 160 cm, Šířka: 190 cm, Délka: 220 cm
material
Železo
inventory number
112584

similar subjects